CZ

ENG

DE

RU

EsiT CZ s.r.o.
| vizualizace, informační panely, datalogging


Cardlog

Co je dataloger a co zaznamenává:

Záznamová jednotka s vysokou kapacitou, přesností a kvalitou záznamu. Zaznamenává veškeré elektrické veličiny včetně času.

Co přináší dataloger:

Výhodu kontroly využívání přístrojů, strojů a zdrojů energie. Slouží ke hledání náhodných poruch nebo anomálií v elektronických i neelektronických systémech.

Jak pracuje dataloger:

Snímá 6 analogových signálů v rozsahu 0-20V. Může měřit napětí nebo výstupy různých čidel. Vzhledem k tomu, že každý vstup pracuje samostatně, jednotka nabízí 6 různých grafů zobrazující změny jednotlivých signálů. Umožňuje dlouhodobé sledování signálů v rozsahu dnů až měsíců. Podle šablon se porovnáním snadno zjistí kde a proč vznikají odchylky, které ukazují na místo poruchy nebo skryté závady. Opět porovnáním otáček a tlaku oleje v motoru lze zjistit, kdy a kolik času byl stroj v provozu naprázdno a kdy byl maximálně pracovně vytížen.

Rozměry a paměťová média:

Na přání zákazníka variabilní. SD Card 4 GB