CZ

ENG

DE

RU

EsiT CZ s.r.o.
| vizualizace, informační panely, datalogging


Energetika

ZMC-JALO-P8 ZMC-JALO-L8Regulátor ZMC-JALO Regulátor jalového výkonu s digitálním vstupem - Informace o aktuálních výkonech je dodávána formou pulsů z elektroměru. Vyrábí se v lištové a panelové verzi.
ZMC-AJA-L8 ZMC-AJA-P5Regulátor ZMC-AJA Regulátor jalového výkonu s proudovým a napěťovým vstupem - Informace o aktuálních výkonech je přístrojem počítána z aktuálních hodnot proudu a napětí. Vyrábí se v lištové a panelové verzi.
ZMC-SUNRegulátor ZMC-SUN Regulátor spotřeby "Zelený bonus" z fotovoltaických elektráren. Měří směr výkonu z/do objektu a připojuje jednotlivé okruhy tak, aby maximálně a smysluplně využil vyráběnou elektřinu.
ES501Display ES501 Zobrazuje okamžitý výkon fotovoltaické elektrárny z pulsů elektroměru a podle něj umožnujě automatické spínání dvou okruhů.
UF300UF300 - Třístupňová ochrana FVE Při vychýlení napětí nebo frekvence od nastavených mezí odpojí FVE od sítě. K opětovnému připojení dojde po nastaveném čase od odeznění poruchy.
ZMC-HPJRegulátor ZMC-HPJ Hlídač proudu jističe. Měří proud ve všech fázích, matematicky modeluje charakteristiku jističe a umožňuje jeho řízené přetěžování. Výsledkem je možnost osazení jističe s nižším jmenovitým proudem a ušetřit tak za paušální poplatky. Vyrábí se prozatím pouze v lištové verzi.
Rozhraní ES4005ROptoizolační interface ES400xR Univerzální rozhraní sloužící ke galvanickému oddělení výstupních obvodů měřících systémů energetických závodů od okruhů regulace a monitorování. Vyrábí v jedno, dvou, čtyř a pěti kanálovém provedení. Kromě optických kanálů je možno osadit jedno relé pro pomocné účely a počet kanálů tak rozšířit.
Optická čtečka IRDA1Optická čtečka IRDA1, IRDA2 je zařízeni sloužící k propojení optického rozhraní elektroměrů, plynoměrů, přijímačů HDO, měřičů tepla atd. s počítačem, PDA, nebo jiným archivačním přístrojem.