CZ

ENG

DE

RU

EsiT CZ s.r.o.
| vizualizace, informační panely, datalogging

Ke stažení

MiniPC software
Win32disk imager Klonování SD karet
Klonovani_navod.pdf Návod ke klonování SD karet
Linux_reader.exe Procházení obsahu SD karet a imagů ve windows
Návody, software - M-BOX

Přístroj M-BOX

M-BOX v1.05 Návod k přístroji

Aplikace M-BOX

MODBUS Logger v1.08 Dataloger pro přístroje se sběrnicí MODBUS-RTU [Firmware]
In-Logger v1.00 Dataloger napětí proudu, frekvence, počtu pulsů [Firmware]
PULS v1.00 Dataloger SO pulsů - elektroměr [Firmware]
U-SPY v1.01 Dataloger komunikace na sériové lince [Firmware]

Podpůrné PC programy

UniLog-A v1.20 (návod)
Práce s analogovými daty
UniLog-D v1.01 (návod)
Práce s událostmi
UniLog-L v0.81 (návod)
Práce s logickými záznamy
UniLog-A v1.20 (aplikace) Balíček pro práci s analogovými záznamy.
UniLog-A Data 01 Datový soubor pro pokusy s programem UniLog-A
UniLog-A Data 02 Ukázka digitálního záznamu pro UniLog-A

Návody - Zobrazovací panely

Návody

ESM1 Popis zapojení řídící jednotky ESM1
ESM3 Popis zapojení řídící jednotky ESM3
Display01 v1.00 Aplikace Display 01 - Snižující se čítač, Panel
Display02 v1.00 Aplikace Display 02 - Snižující se čítač, Panel, plán, skutečnost
Display03 v1.00 Aplikace Display 03 - Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením
Display04 v1.01 Aplikace Display 04 - Dvojnásobný čítač a hodiny řízené DCF
Display05 v1.10 Aplikace Display 05 - Zobrazovač s ASCII protokolem
Display06 v1.00 Aplikace Display 06 - Čítač s převodem ovládaný TV ovladačem
Display07 v1.00 Aplikace Display 07 - Univerzální zobrazovač fyz. veličiny realizované napětím 0 ÷ 10V
Display08 v1.00 Aplikace Display 08 - Bazén - Čas, Teplota vody a vzduchu
Display10 v1.00 Aplikace Display 10 - Zobrazovač výkonu z SO impulzů elektroměru
Display11 pro web Aplikace Display 11 - Směna plán - stav - odchylka od ideálního stavu.
Další aplikace jsou různé modifikace a kombinace předchozích.

Návody, software - oblast energetika
Regulátor jalového výkonu s měřením proudu a napětí
ZMC AJA v1.14 Lišta
ZMC AJA v1.14 Panel
ZMC AJA v1.20 Panel
ZMC AJA3 v1.09 Lišta
ZMC AJA3 v1.20 Panel

Historie jednotlivých verzí


Regulátor jalového výkonu s digitálními vstupy
ZMC JALO v2.26 ÷ v2.30 Lišta
ZMC JALO v2.30 Panel
ZMC JALO v2.40 Panel

Historie jednotlivých verzí

Optické a reléové oddělovače
ES4001R
ES4002R
ES4002RL
ES4004R
ES4005R
ES4005R-NE
ES4005RU

Optická čtečka IRDA1 (RS232)
Optická čtečka IRDA2 (USB)
Driver pro USB čtečku pro Windows
Regulace spotřeby "Zelené energie"
ZMC-SUN3 v1.00 (měří výkony)
Es501 v1.14 (počítá z pulzů)

Ochrana FVE
UF300 - Návod
UF300 - Obslužný software
UF300 firmware - 3-stupňová ochrana

Hlídač proudu jističe
ZMC HPJ v1.29 v1.30 Lišta

Historie jednotlivých verzí

Nastavovací program pro regulátory JALO, AJA a HPJ
ZMC-SETUP (JALO do v2.42, AJA do v1.20, HPJ do v1.30)

PC software
Vizualizace výroby
Demo aplikace v1.01
Návod

Různé programy jinam nezařaditelné

Termočlánky Aplikace zobrazující charakteristiky termočlánků.
QRView Prohlížeč tiskových formulářů formátu Borland Quick Report

Propagační materiály
EsiT CZ - Přehled výrobků a činností
EsiT CZ Sortiment 2.0MB Česky
EsiT CZ Assortment 2.0MB English
EsiT CZ Sortiment 2.0MB Deutsche

Vizualizace výroby

Letáček vizualizace výroby jednostránkový
Letáček vizualizace výroby dvoustránkový

Informační panely - počítadla se záznamem

Informační panely 0.8MB Česky
Informationspaneel 0.8MB Deutsche

M-BOX - záznamové zařízení na paměťové karty

M-BOX 1.6MB Česky (2 strany)
M-BOX 1.3MB English
M-BOX 1.3MB Deutsche

Regulátory jalového výkonu

Jalo 2.0MB Česky