CZ

ENG

DE

RU

EsiT CZ s.r.o.
| vizualizace, informační panely, datalogging

Optoelektrické rozhraní ES4001R, ES4002R, ES4004R, ES4005R, ES4005RN

Rozhraní řady ES4000

Optorozhraní ES400x slouží ke galvanickému oddělení zařízení energetických závodů, které generují pulsy úměrné aktuálním odběrům od zařízení měření a regulace, které tyto pulsy přijímají.

Zařízení se vyrábí ve variantách:

  • ES4001R Jednokanálové rozhraní - pouze reléové
  • ES4002R Dvoukanálové rozhraní - 2 optická rozhraní
  • ES4002RL Dvoukanálové rozhraní - 2 reléová rozhraní
  • ES4004R Čtyřkanálové rozhraní - 4 optická rozhraní, možno přidat páté - reléové
  • ES4005R Pětikanálové rozhraní - 5 optických rozhraní, možno přidat šesté - reléové, vstupní část kanálů má společné "mínus"
  • ES4005RN Pětikanálové rozhraní - 5 optických rozhraní, možno přidat šesté - reléové, vstupní část kanálů má společné "plus"
  • ES4005RU Pětikanálové rozhraní - 5 optických rozhraní, možno přidat šesté - reléové, na vstup lze přivést jak kladné tak záporné napětí vůči společné svorce. Náhrada ES4005R a ES4005RN

Všechna zažízení mají pomocný napájecí zdroj pro případ, že vstupní pulsy jsou realizovány spínačem, nikoli zdrojem napětí. Galvanicky odděleny jsou vstupní obvody od výstupních, zdroj, výstupy kanálů od sebe a není-li uvedeno jinak, jsou odděleny od sebe i vstupy.

U Optických kanálů je vstupní i výstupní proud indikován LED diodou.

Vstupy reagují na napětí 3÷30V, výstupní proud je omezen na 35mA


Výběr souborů ke stažení
ES4001RJednokanálové reléové rozhraní
ES4002RDvoukanálové optické rozhraní
ES4002RLDvoukanálové reléové rozhraní
ES4004RČtyřkanálové optické rozhraní
ES4005R-NEPětikanálové optické rozhraní - společné plus
ES4005RPětikanálové optické rozhraní - společné mínus
ES4005RUPětikanálové optické rozhraní - univerzální