CZ

ENG

DE

RU

EsiT CZ s.r.o.
| vizualizace, informační panely, datalogging

Vizualizace výroby

Je kombinace PC aplikace a hardware pro získávání dat z výroby. Aplikace se pro každého zákazníka upravuje tak, aby vyhovovala jeho požadavkům a technickým možnostem výroby. Aplikace eviduje vyrobené kusy, jednotlivé prostoje a pracovníky, kteří se na výrobním procesu podíleli. Následně umožňuje provádět souhrny a vyhodnocení, zjišťovat slabá místa dle toho optimalizovat výrobu a snižovat ztráty. Hardware může být realizován čítačem kusů, různými sběrnými moduly, nebo jen propojením s řídícím PLC a získáváním dat přímo z něj.

  • Aplikace je provedena tak, aby s ní bylo možno pracovat v kanceláři a zároveň fungovala zcela bezobslužně u výrobní linky a přehledně zobrazovala provozní údaje.
  • U aplikace není omezen počet linek, lidí a výrobků. Lze postupně rozšiřovat.
  • Řídící aplikaci je možno nainstalovat na libovolný počet PC a výrobu sledovat či zasahovat do ni z více míst.
  • Grafickou podobu můžete široce modifikovat.
  • Možno dodat www rozhraní a pomocí něj sledovat aktuální stav výroby bez nutnosti jakékoliv instalace.

Můžete stáhnout plnohodnotné demo, čítač kusů je softwarově simulován.

Aplikace tohoto typu vyrábíme také jako hardwarové Informační panely.


Výběr souborů ke stažení
Počítadlo Plán-Stav-ZbýváJednoduchý - plně funkční software pro počítadlo Plán-Stav-Zbývá. Vlastní čítání zajišťuje externí čítač ESM200.
Vizualizace výroby - Demo aplikaceDemonstační aplikace Vizualizace výroby - čítač softwarově simulován
Vizualizace výroby - obecný prospektProspekt na dodávku zboží a služeb pro vizualizaci výroby
Vizualizace výroby - NávodNávod k obsluze aplikace Vizualizace výroby
- varianta s čítačem kusů