CZ

ENG

DE

RU

EsiT CZ s.r.o.
| vizualizace, informační panely, datalogging

Informační tablo v menze ZČU

Systém se skládá z prozatím dvou zcela nezávislých jednotek:
1. Informační tablo pro výdej minutek
2. Systém pro signalizaci druhu vydávaného jídla.

Oba systémy mají společné:

  • Zobrazovací jednotka je celokovová skříňka se 100mm vysokými supersvítivými LED sedmisegmentovými displeji
  • Zařízení se ovládá numerickou klávesnicí k PC
  • Jas displejů lze v několika krocích nastavovat. Stisk klávesy může být signalizován "pípnutím".
  • Systém je konstruován jako Master-Slave. Klávesnice je připojena k řídící jednotce, displeje jsou jednotky řízené. Komunikace je obousměrná, po lince 485.
  • K řízení slouží hardware na základě regulátoru ZMC

1. Systém pro výdej minutek
Zařízení obsahuje tříznakový zobrazovací panel a řídící jednotku. Ta již žádný display nemá.
Číslo objednávky, vložené z klávesnice, se ihned po odeslání objeví na informačním panelu. Současně zazní gong. Takto je možné odeslat až 10 čísel, pokud se vloží další, nejstarší se odmazává. Všechna čísla se cyklicky v 5sec intervalech zobrazují. Číslo již vydaného jídla lze příkazem z klávesnice odmazat.

Display výdeje minutek Klávesnice

2. Systém pro informaci o čísle vydávaného jídla.
Zařízení se skládá z 6 panelů a řídící jednotky. Na každém panelu jsou dva páry sedmisegmentových zobrazovačů, řídící jednotka obsahuje 12 párů malých sedmisegmentovek sloužících obsluze.
Panely visí nad jednotlivými výdejními místy a informují strávníky, kde se jaké jídlo vydává. Display na řídící jednotce v základním stavu zobrazuje stejné údaje jako informační panely. V režimu obsluhy segmenty různým způsobem blikají, popř. zobrazují jiné údaje.

Řídící jednotka Informační panel

Celkový pohled