CZ

ENG

DE

RU

EsiT CZ s.r.o.
| vizualizace, informační panely, datalogging

Průmyslová počítadla se záznamem událostí

Při každém výrobním procesu je nutné sledovat produktivitu práce, motivovat pracovníky na jednotlivých pracovištích, sledovat a udržovat kvalitu a hledat mezery ve využívání fondu pracovní doby či logistice. K tomu napomáhá náš stavebnicový systém s informačními světelnými panely, který umožňuje i záznam jednotlivých událostí a následné vyhodnocení běhu výroby na PC.

Stavebnice umožňuje realizovat úlohy od jednoho čítacího vstupu až po monitorovací zařízení více strojů či pracovišť. Při použití záznamu jednotlivých událostí (vyrobených kusů) na paměťovou kartu je možné kromě okamžiku započítání aktuálního kusu zaznamenat i další údaje týkající se vyrobeného kusu, pracovníka či jiných okolností na pracovišti.

Příklad klasické aplikace

Čítač 1 počítá vyrobené kusy, čítač 2 čítá v pravidelném intervalu a určuje plán. Display má tři a nebo čtyři řádky: plán na směnu, skutečnou produkci a dále některé z údajů: Plán pro aktuální čas, odchylku od tohoto plánu (kladné i záporné číslo), procentuelní plnění apod. Počáteční údaje nastavujete jednoduše pomocí dálkového ovladače, PC numerické klávesnice nebo na klávesnici řídicího přístroje.

Aplikace může být dále vybavena možností nastavení přestávek, automatického nulování na začátku nové směny a dalšími vlastnostmi dle přání zákazníka.

Záznam událostí

Jednotlivá pracoviště se osadí čidly a přístroj zaznamená časy všech průchodů a opuštění na paměťovou kartu typu MMC či SD, jejíž kapacita je pro tento účel takřka neomezená. Záznamy pak lze pomocí dodaného PC programu prohlížet v textové a grafické podobě, vyhodnocovat statistiky, slabá místa, poruchové stavy a exportovat do jiných systémů, např. do Excelu.

Aplikaci je možné dále rozšiřovat, osadit výstupní moduly pro připojení různých signalizací, nebo řídit provoz celé linky.

On-Line vizualizace

Zařízení lze připojit k PC a chod celé linky sledovat na počítači a stavy distribuovat po podnikovém intranetu.

Celý systém je řešen jako stavebnice obsahující programovatelný řídící a záznamový modul, klávesnici nebo ovladač, displejové jednotky, moduly vstupů a výstupů a komunikační moduly.

Změna programu řídícího modulu se provádí nakopírováním souboru na paměťovou kartu a restartem aplikace nebo pomocí sériové linky.

Panely se vyrábějí zakázkově, je možné osadit libovolný počet segmentů, na výběr je několik velikostí, typů a barev. Display má nastavitelný jas.

LCD verze

Pokud vyhoví rozměry a prostředí, je možno LED segmenty nahradit LCD monitorem či TV. Více o LCD zde.

Softwarové řešení

Tyto panely mohou být čistě hardwarové bez použití PC, nebo naopak jako PC aplikace a zavěsí se pouze LCD display, nebo jako kombinace - panel zajišťuje vstupy a zobrazení, PC vše ostatní. Možnosti PC jsou samožřejmně výrazně vyšší, né všude jsou však je to však vhodné.

Na obrázku je příklad čistě softwarového řešení. Data jsou získávána sériovou linkou z řídícího PLC. Více o software zde

Odkazy
Základní informaceInformační panely - sortiment a jeho možnosti
FotogalerieFotografie některých realizovaných panelů v "jejich" prostředí
Zobrazovače fyzikálních veličinTypické vlastnosti, možnosti
Menza ZČU Plzeň-BoryRealizovaná aplikace z jiné oblasti

Výběr souborů ke stažení
Zobrazovač fyzikální veličinyNávod k obsluze zobrazovače fyzikální veličiny realizované napětím 0 ÷ 10V
Bazén - Čas, Teplota vody a vzduchuNávod k obsluze
Zobrazovač výkonuNávod k obsluze zobrazovače odebíraného nebo dodávaného výkonu, měřeného z SO impulzů elektroměru
Motivační počítadlo Směna plán-stav-odchylkaNávod k obsluze motivačního počítadla.
Informační panelyProspekt
Informationspaneel Prospect Deutsche
Vizualizace výroby - obecný prospektProspekt na dodávku zboží a služeb pro vizualizaci výroby